تور اروپا – جهان پرواز – آژانس هواپیمایی و مسافرتی اصفهان
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

تور سوئیس – لوزان – ژنو ( ۲۲ شهریور ماه ) از اصفهان

مرداد ۷, ۱۳۹۷

تور سوئیس – ایتالیا (۸ شهریور ماه ) از اصفهان

مرداد ۷, ۱۳۹۷

تور سوئیس _ اتریش ( ۸ شهریور ماه ) از اصفهان

نوزاد زیر ۲ سال ۳۰۰ یورو +۷۰۰۰۰۰ تومان
مرداد ۷, ۱۳۹۷

تور سوئیس – فرانسه ( ۱ شهریور ماه ) از اصفهان

نوزاد زیر ۲ سال ۳۰۰ یورو + ۷۰۰۰۰۰ تومان