پاریس – جهان پرواز – آژانس هواپیمایی و مسافرتی اصفهان
شهریور ۵, ۱۳۹۷

تور سوئیس – فرانسه ( ۱۲ مهر ماه ) از تهران

شهریور ۴, ۱۳۹۷

تور سوئیس – فرانسه ( ۱۲ مهر ماه ) از اصفهان

مرداد ۷, ۱۳۹۷

تور سوئیس – فرانسه ( ۱ شهریور ماه ) از اصفهان

نوزاد زیر ۲ سال ۳۰۰ یورو + ۷۰۰۰۰۰ تومان
تیر ۹, ۱۳۹۷

تور هلند – سوئیس – فرانسه ( ۲۸ تیر ماه ) از مشهد