تور روسیه از اصفهان

تور چارتری روسیه از اصفهان تا پایان شهریور جمعه هر هفته پرواز مستقیم  از اصفهان به مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ به اصفهان  با بهترین نرخ برقرار می باشد. پرواز ها توسط ایرباس جدید هواپیمایی زاگرس انجام می شود.

       

تور چارتری روسیه از اصفهان تا پایان شهریور جمعه هر هفته پرواز مستقیم  از اصفهان به مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ به اصفهان  با بهترین نرخ برقرار می باشد. پرواز ها توسط ایرباس جدید هواپیمایی زاگرس انجام می شود.