مارس 30, 2023

بار اضافه هواپیمایی قطر در مسیرهای اروپایی

جولای 1, 2021

تخفیف 40 درصدی دانشجویی هواپیمایی ترکیش

ژوئن 15, 2021

افزایش بار هواپیمایی قطر در مسیر اروپا