جولای 17, 2023

شروع پرواز اصفهان به دیترویت با پرواز ترکیش

جولای 17, 2023

شروع پرواز ترکیش از اصفهان به دیترویت